Ang aming misyon ay para itaguyod at pangalagaan ang mga karapatang pantao ng lahat ng taga-Alaska kasama ang mga imigrante, mga taong  lumisan ng kanilang bansa at mga komunidad ng Katutubo ng Alaska sa pamamagitan ng paglalaan ng mga mahahalagang serbisyo sa mga hindi-sapat na nasisilbihang populasyon, kasama ang legal na pangangatawan, mga serbisyong pagsasalin ng wika, mga programang pang-edukasyon at mga pagsasanay.

Tungkol sa amin

Itinatag noong 2005, ang Institusyon para sa Hustisya ng Alaska ay nag-iisang ahensya sa Alaska na nakatuon sa pangangalaga ng mga pantaong karapatan ng mga imigrante at mga taong lumisan sa kanilang bansa. Naka-base sa Anchorage at Juneau, ang aming mga kawani ay nagbibigay ng komprehensibong pang-imigranteng legal na mga serbisyo, at gayun din ang mga serbisyong pagsasalin at interpretasyon ng wika sa buong Alaska. Sama-sama, ang Lupon at Kawani ng AIJ ay mayroong mahigit na 60 taong pang-legal na karanasan sa pagseserbisyo sa mga imigrante sa Alaska at mga taong lumisan sa kanilang bansa.

Ang mga kawani ng AIJ ay nagbibigay ng serbisyo sa buong estado, naglalakbay sa maraming mga komunidad sa kalahatang Alaska kasama ang, Unalaska, Sitka, Ketchikan, Kodiak, Juneau, Fairbanks, Kenai at Homer.  Kasama sa mga pangunahing serbisyong pang-legal ng AIJ’s ay ang pangangatawan sa mga imigranteng biktima ng krimen at mga taong lumilikas sa pag-uusig at labis na pagpapahirap sa kanilang mga bansang sinilangan. Ang aming kawani ay tumutulong din sa mga biktima ng pangangalakal ng tao at mga pamilya sa Alaska na naghahangad makapiling muli ang kanilang mga ka-miyembro ng pamilyang naninirahan sa labas ng Estados Unidos.

Karagdagan sa pagbibigay ng kalidad na pang-legal na serbisyo, ang mga miyembro ng kawani ng AIJ ay nagsisilbing mahalagang rekurso para sa pang-estado at pang-federal na mga pampublikong ahensya sa mga isyung kinasasangkutan ng mga imigrante at mga mga taong lumisan sa kanilang bansa.  Ang mga nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga nagbibigay ng serbisyong panlipunan, mga opisyales ng estado, mga abogadong nag-dedepensa ng krimen, mga taga-usig at mga hukom ay ilan lamang sa mga propesyonal sa ating estado na umaasa sa kahusayan ng mga kawani ng AIJ.

Sentro ng Pagsasalin ng Wika

Noong 2007, nagbukas ang AIJ sa kaunahang pang-malawakang Sentro ng Pagsasalin ng Wika (LIC) sa buong Alaska.  Ang LIC ay nakianib sa publiko at pribadong sektor upang maghandog ng malawakang pagsasanay sa buong estado para sa mga tagapagsalin ng wika gayundin ang mga serbisyong pagbibigay ng sangguni sa lahat ng mga negosyo at mga ahensya na nangangailangan ng mga serbisyong pagsasalin ng wika.  Ang LIC ay nakikipagtulungan sa mga dayuhang tagapagsalin ng wika gayundin sa mga Katutubo ng Alaska na nagsasalin ng wika.

Mga Miyembro ng Lupon

Pangulo
Felix Rivera

Pangalawang Pangulo
Chad Farrell

Ingat-Yaman
Viktor Baklonov

Kalihim
Radhika Krishna

Kristina Baiborodova

Andrea DeWees

Karlin Itchoak

Mara Kimmel

Elisiva Tupon Maka

Anastacia Smelova

Yaso Thiru